Home » Вештица by Венко Андоновски
Вештица Венко Андоновски

Вештица

Венко Андоновски

Published
ISBN :
437 pages
Enter answer

 About the Book 

Вештица говори за страотниот геноцид на машкиот врз женскиот род во 17 век, кога вештиците биле спалувани на клада, односно говори и за односот меѓу половите воопшто. Романот е сурова и нежна приказна за власта и за страста. Приказна за ронкатаMoreВештица говори за страотниот геноцид на машкиот врз женскиот род во 17 век, кога вештиците биле спалувани на клада, односно говори и за односот меѓу половите воопшто. Романот е сурова и нежна приказна за власта и за страста. Приказна за ронката среќа што слетува на дланките некаде од вселената и која одлетува бесповратно доколку премногу страсно се дише. Покрај ова, книгата функционира и на две други нивоа: како фиктивна биографија на авторот и можност за учество на читателот во романот, при што тој им ја определува судбината на ликовите и на авторот и го допишува она што писателот го премолчува.